Privacybeleid

 1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende notities geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u als persoon identificeert. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u deze naar ons communiceert. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld de internetbrowser, het besturingssysteem of het tijdstip van de paginaoproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment kosteloos het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijden contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat voor deze en andere vragen over gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht om beroep aan te tekenen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Daarnaast heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verklaring voor gegevensbescherming onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en -tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet naar u terug te voeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde gereedschappen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de mogelijkheden van bezwaar in deze verklaring voor gegevensbescherming.

 1. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en deze uitleg over gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan. Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (bijvoorbeeld communicatie via e-mail) kan worden onderworpen aan lacunes in de beveiliging. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

SimplyDelivery GmbH

Potsdamer Str. 33

14974 Ludwigsfelde

telefoon: 03378-5100622

E-mail: info@simplydelivery.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, adressen etc.)

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiervoor volstaat een informele e-mailmelding aan ons. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op grond van art. 6, lid 1 AVG, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u bezwaar indient, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims (bezwaar overeenkomstig artikel art. 21, lid 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct marketing doeleinden (bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van vermoedelijke inbreuk. Het recht van beroep laat andere administratieve of rechtsmiddelen onverlet.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens te hebben die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in vervulling van een contract dat aan u of aan een derde partij in een gemeenschappelijk, leesbaar formaat wordt overgedragen. Als u de directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon aanvraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals orders of verzoeken die u ons als site-operator stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het vergrendelingssymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om informatie vrij te maken over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing,een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk wordt gegeven voor deze en andere vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid betwist van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van verwijdering.
 • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u hebt deze nodig voor de uitoefening, verdediging of bewering van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van verwijdering.
 • Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van art. 21 Para. 1 AVG, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.
 1. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Sommige van de internetpagina's gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde"sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw terminal totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen tijdens uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteren of deze in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het verlenen van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelmandfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 para. 1 lit. AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde dienstverlening van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor het analyseren van uw surfgedrag)worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze verklaring voor gegevensbescherming.

Serverlogboekbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • URL van de verwijzer
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres
 • Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 para. 1 lit.f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - daartoe moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van het onderzoek en in geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 para. 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiervoor volstaat een informele e-mailmelding aan ons. De wettigheid van de gegevensverwerkingen die worden uitgevoerd totdat de intrekking niet wordt beïnvloed door de intrekking.

De gegevens die door u in het contactformulier worden ingevoerd, blijven bij ons totdat u verwijdering aanvraagt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Onderzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek inclusief alle persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 Para. 1 lit.b AVG als uw verzoek gerelateerd is aan de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 para. 1 lit.a AVG) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 para. 1 lit.f AVG), omdat we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van onderzoeken gericht aan ons.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u verwijdering aanvraagt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

We verwerken persoonsgegevens zoals bedrijfsadres- en inhoudsinformatie uit het contactformulier alleen na uitdrukkelijke toestemming van de relevante gebruikers en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming , vanwege ons gerechtvaardigd belang bij het vervullen van onze contractueel overeengekomen diensten en het optimaliseren van ons online aanbod.

 1. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website wordt over het algemeen doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit zal ertoe leiden dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere ondertekenende landen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd is aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres ) en Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: link:https://tools.google.com/://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende koppeling te klikken. Er is een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics uitschakelen.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over de manier waarop Google Analytics gebruikersgegevens gebruikt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een contract gesloten met Google voor orderverwerking en implementeren de strenge eisen van de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische functies" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interesse gerelateerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze informatie kan niet worden gekoppeld aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of Google Analytics in het algemeen verbieden uw gegevens te verzamelen zoals beschreven onder "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens ".

Google Analytics Remarketing

Onze sites maken gebruik van Google Analytics Remarketing functies in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kan Google Analytics Remarketing advertentiedoelgroepen koppelen aan de mogelijkheden voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen gepersonaliseerde advertentieboodschappen die aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op één apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) ook op een ander van uw apparaten worden weergegeven (bijvoorbeeld tablet of pc).

Als u uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google hiervoor uw browsergeschiedenis van web- en apps aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics geverifieerde gebruikersnamen IDs die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te maken voor advertenties op meerdere apparaten.

Je kunt je permanent afmelden voor remarketing/targeting op meerdere apparaten door je af te melden voor gepersonaliseerde advertenties in je Google-account door deze link te volgen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De gegevens die in uw Google-account worden verzameld, worden alleen verzameld op basis van uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (art. 6 para. 1 lit. AVG). In het geval van not gegevensverzamelingsprocessen die niet zijn geconsolideerd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de consolidatie), is de gegevensverzameling collection gebaseerd op art. 6 para. 1 lit.f AVG. Het gerechtvaardigd belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de anonieme analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de regelgeving inzake gegevensbescherming vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords . AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google').

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt een conversietracking cookie ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie niet is verlopen, kunnen Google en we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorverwezen.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via websites van adwords-klanten. De informatie die wordt verzameld uit de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten weten het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina zijn geleid met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter they geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u zich afmelden voor dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie in uw internetbrowser eenvoudig uit te schakelen onder gebruikersvoorkeuren . U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van"conversie cookies" en het gebruik van deze tracking tool zijn gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteren of deze in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

 1. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of worden alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De gegevens die in het registratieformulier van de nieuwsbrief worden ingevoerd, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming voor de opslag van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan om de nieuwsbrief te allen tijde verzenden intrekken, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen met het oog op een abonnement op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en wordt verwijderd nadat u de nieuwsbrief hebt geannuleerd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.